Frakt og retur

Frakt

ANGRERETT - angrerettloven av 21. desember, nr. 105, 2000.

  • Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angreretskjema er mottatt. 

  • Angreretten går tapt dersom ikke varen kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde og dette skyldes uaksomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.

Oppstår det behov for å benytte seg av angreretten må du henvende deg skriftlig til Hervolls Kolonial innen 14 dager etter at varene er kvittert ut på Posten. Angreskjema er vedlagt forsendelsen. Varene må returneres i originalembalasjen og være pakket på samme måten som da de ble mottatt. Returfrakt betales av kunden. Varene må ikke sendes i oppkrav tilbake til Hervolls Kolonial. Du vil få refundert det samme beløpet som du betalte for varene.

REKLAMASJON - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni, nr. 34, 2002.

  • Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. 

  • Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Oppstår det behov for en reklamasjon må du henvende deg skriftlig til Hervolls Kolonial. Fristene gjelder fra det tidspunktet varen er kvittert ut fra Posten.

Angrerett og reklamasjon

I’m a shipping policy section. I’m a great place to update your customers about your shipping methods, packaging and costs. Use plain, straightforward language to build trust and make sure that your customers stay loyal!

 

I'm the second paragraph in your  shipping policy section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

@2017 Hervolls Kolonial

Følg oss

0
  • Facebook Hervolls Kolonial
  • Instagram Hervolls Kolonial